Banekart Gjellum (bane 14 og 15) og Arnestad (bane 1-13).