Spillformer, klasseinndeling og oppset av kamper

På GUI-Cup 2020 forholder vi oss til NFFs spillformer:

Minigutter/-jenter 06/07 spiller 3´er fotball på baner som er 10 x 15 meter.

8 åringer (født 2012) spiller 5´er fotball på baner som er 20 x 30 meter.

9 åringer (født 2011) spiller 5´er fotball på baner som er 20 x 30 meter.

10 åringer (født 2010) spiller 7´er fotball på baner som er 30 x 50 meter

11 åringer (født 2009) spiller 7´er fotball på baner som er 30 x 50 meter.

12 åringer (født 2008) spiller 9´er fotball på baner som er 40 x 60 meter

Se om spilleregler fra NFF her: https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/spilleregler---barnefotball-612-ar/